خشاب چکش کوبیت ۱۸۰ یکی از قطعات مهم و تکمیل کننده چکش کوبیت ۱۸۰ میباشد . وظیفه خشاب چکش ثابت نگه داشتن و مهار کردن چکش ها در سنگ شکن کوبیت میباشد . خشاب چکش نیز مانند چکش ها بر روی روتور سوار میشوند . با قرار گیری خشاب چکش کوبیت ۱۸۰ روی چکش ها از محکم بودن و جابجا نشدن چکش ها میتوان مطمئن شد . جنس خشاب چکش نیز مانند چکش ها از چدن مرغوب میباشد که در هنگام خردایش در مقابل ضربه مقاوم هستند .

خشاب چکش کوبیت 180
خشاب چکش سنگ شکن کوبیت ۱۸۰