سندان ماسه ساز یکی از قطعات مهم در ماسه ساز دو طرفه میباشد . سندان ماسه ساز در واقع یک قطعه مکمل برای چکش این دستگاه است . وقتی عمل خردایش در درون دستگاه انجام میگیرد مواد خرد شونده پس برخورد با چکش به اطراف آن پرتاب میشوند . در این حالت سنگ ها و مواد خرد شونده بجای برخورد با بدنه دستگاه باید به قطعه ای برخورد کنند که باعث خرد شدن آنها شود . در این صورت سنگ ها خرد شده و از آسیب رسیدن به بدنه دستگاه نیز جلوگیری میشود . سندان مانند دیواری محکم در مقابل پرتاب مواد خردشونده قرار می گیرد و همین کار باعث خرد شدن آنها میشود .

این قطعه به علت دفع ضربات سنگین مواد خرد شونده باید دارای استحکام بالایی باشد و به راحتی نشکند . از این رو این قطعه را از جنس چدن با مقاومت بالا و یا فولاد منگنزی میسازند . سندان به شکل استوانه تو پر میباشد که این امر به مقاومت و استحکام هر چه بیشتر آن کمک میکند. وزن هر عدد سندان معادل ۵۲ کیلوگرم میباشد . تعداد سندان های به کار رفته در ماسه ساز نیز ۲۴ عدد است که وزن کلی آنها جمعا ۱۲۴۸ کیلوگرم میباشد.

سندان ماسه ساز
سندان ماسه ساز